Verstandelijke beperking & autisme

verstandelijke beperking en autisme

Autisme maakt het leven van veel cliënten en hun opvoeders en begeleiders ingewikkeld, zeker als de stoornis gepaard gaat met een verstandelijke beperking …

Auteur: Tjitske Gijzen

Paperback 
€ 20,00 

Gratis verzending naar België vanaf € 20,00

Uitgever:Acco uitgeverij
ISBN:9789463792431
Taal:Nederlands

Beschrijving

Autisme maakt het leven van veel cliënten en hun opvoeders en begeleiders ingewikkeld, zeker als de stoornis gepaard gaat met een verstandelijke beperking. Mensen die moeite hebben met informatie verwerken en communiceren, die over- of ondergevoelig zijn voor zintuiglijke indrukken, zich moeizaam of helemaal niet kunnen verplaatsen in de positie van andere mensen, hebben het nu eenmaal niet gemakkelijk. Je omgeving begrijpen, de tijd begrijpen, snappen wat andere mensen bedoelen, het gaat allemaal uiterst moeizaam. Niet begrepen worden leidt maar al te vaak tot ernstig probleemgedrag. We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat begeleiders veel behoefte hebben aan kennis over deze ontwikkelingsstoornis. Want hoe meer ze ervan begrijpen, hoe beter ze hun cliënt kunnen helpen om zijn leven vorm te geven.

Zorgprofessionals uit de verstandelijk gehandicaptenzorg vertellen over:
• hoe mensen met autisme het leven ervaren.
• prikkelverwerking en emoties.
• omgaan met moeilijk verstaanbaar en stereotiep gedrag.
• een aanpak die kinderen met autisme helpt bij hun ontwikkeling.
• beleving van seksualiteit bij mensen met autisme.
• onderzoek autisme bij mensen met een verstandelijke beperking.

beeld letters kind, autisme en zorg

K-toa, dienst voor kortdurende thuisbegeleiding K-toa

De combinatie gezin, huishouden en werk vormt vandaag de dag voor de meesten van ons al uitdaging genoeg. Het is bij lange na niet gemakkelijk om alles steeds te overzien en de juiste balans te vinden. Wanneer (het vermoeden bestaat dat) één of meer kinderen binnen het gezin de diagnose Autisme hebben wordt het nog gecompliceerder.

Contacteer K-toa